Gemeente Medemblik stelt Lange Termijn Accommodatiebeleid vast

4 maanden geleden gepubliceerd

Op 14 maart heeft de gemeenteraad van Medemblik het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) vastgesteld. Dit beleid beschrijft hoe de gemeente omgaat met maatschappelijke accommodaties, zoals dorpshuizen en sportaccommodaties. Eerder ontbrak een langetermijnbeleid voor deze accommodaties, wat voor onduidelijkheid zorgde.

Behoud van leefbaarheid

Het LTA is erop gericht om de functies van gebouwen te behouden, niet per se de gebouwen zelf. Het belangrijkste uitgangspunt van het beleid is het behoud van de leefbaarheid in alle kernen door zoveel mogelijk functies van lokale faciliteiten in stand te houden. Daarbij gaat het vooral om scholen, sportfaciliteiten en ontmoetingsplekken. Dit kan leiden tot creatieve en slimme oplossingen, zoals multifunctioneel gebruik van gebouwen door verschillende partijen.

Ondersteuning met subsidie

Om organisaties en verenigingen te ondersteunen bij het in stand houden van de functies van hun accommodaties, biedt de gemeente financiële steun. Deze komt in de vorm van een investerings- en onderhoudssubsidie voor maatschappelijke accommodaties. De gemeente subsidieert per goedgekeurde aanvraag 40% van het aangevraagde bedrag. De aanvrager moet zelf 30% bijdragen en kan de resterende 30% lenen met een garantstelling van de gemeente.

De gemeente Medemblik is nu bezig met het uitwerken van de subsidieregeling, zodat deze zo snel mogelijk beschikbaar komt. Ze kijkt uit naar de binnenkomende aanvragen. Het volledige beleidsplan is te lezen via de gemeentelijke website.