Asielzoekers in crisisnoodopvang Wervershoof verhuizen naar Opmeer

4 maanden geleden gepubliceerd

De groep asielzoekers die sinds 1 november 2023 in een crisisnoodopvang aan de Vok Koomenweg in Wervershoof verblijft, zal binnenkort verhuizen naar een nieuw onderkomen in de gemeente Opmeer. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Westfriese gemeenten meerdere keren gevraagd om de opvang over te nemen. De gemeente Opmeer heeft hier positief op gereageerd.

Reactie burgemeester

Burgemeester Michiel Pijl van de gemeente Medemblik is blij met de oplossing. Door de opvang binnen de Westfriese regio te houden, blijft de groep asielzoekers samen en kunnen de kinderen op dezelfde scholen blijven. “Ik dank het college van de gemeente Opmeer voor hun inspanningen om dit te realiseren.”

Overbrugging

De gemeente Opmeer heeft enige tijd nodig om de opvanglocatie met het COA op te bouwen. Daarom is de gemeente Medemblik gevraagd de opvanglocatie in Wervershoof na 1 mei nog zeker één maand langer open te houden ter overbrugging. Burgemeester Michiel Pijl: “Het zou niet goed zijn als er een ‘gat’ valt tussen het sluiten van de opvang in Wervershoof en het openen van de opvang in Opmeer.”

Regionale samenwerking en spreidingswet

De tijdelijke opvang van ruim 200 asielzoekers in een crisisnoodopvang was een vorm van regionale samenwerking. Vanaf 1 mei neemt het COA het beheer over en wordt er gesproken over noodopvang in plaats van crisisnoodopvang.

Ondanks de sluiting van de crisisnoodopvang in Wervershoof, stopt het asielvraagstuk niet. De gemeente Medemblik bereidt zich voor op de uitvoering van de Spreidingswet. Deze wet zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. Hierin werkt de gemeente samen met de andere Westfriese gemeenten.