Kermis Nibbixwoud keert terug naar oude locatie

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De attractiekermis in Nibbixwoud, die plaatsvindt van 15 tot 18 juni, keert terug naar de oorspronkelijke locatie op de Ganker en Dorpsstraat. Dit besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders na meerdere ingediende zienswijzen vanuit het dorp.

Verplaatsing leidde tot minder bezoekers

In 2015 werd de attractiekermis verplaatst van de Ganker naar het parkeerterrein van multifunctioneel centrum ‘De Dres’, samen met de verhuizing van het horecabedrijf van Jan Schouten. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat het aantal kermisbezoekers is gedaald, een trend die zowel door de kermisexploitanten als de horecaondernemer wordt opgemerkt. Veel partijen wijten deze daling aan de nieuwe locatie, die als minder sfeervol wordt ervaren.

Breed gedragen wens

Tijdens de voorbereidingen voor de kermis van 2024 zijn alle betrokken organisaties samengekomen om de mogelijkheden te bespreken voor het geven van een nieuwe impuls aan de kermis. Zowel de dorpsraad als het kermiscomité hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente Medemblik, waarin zij aangaven dat er een breed gedragen wens bestaat om de attractiekermis te verplaatsen van het parkeerterrein aan De Dres naar de oorspronkelijke locatie aan de Ganker en Dorpstraat. Het college stemt in met de verplaatsing en werkt hieraan mee. Burgemeester Michiel Pijl is tevreden: “Ik ben blij dat we gehoor kunnen geven aan zo’n breed gedragen wens vanuit het dorp.”

Kleine aanpassing groenplan

Voor de verplaatsing van de kermis was een kleine aanpassing in het eerder vastgestelde groenplan nodig. Van drie kleine bomen wordt het aangepast naar één kleine en één grote boom. Daarnaast wordt één van de groenvakken in omvang verdubbeld.