College stelt bestemmingsplan voor nieuwe wijk Molenblik vast

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Molenblik vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. Hierdoor komt de bouw van ongeveer 220 woningen aan de zuidkant van de stad Medemblik dichterbij. In april neemt de gemeenteraad een besluit, en de verwachting is dat de ontwikkelaars BPD Gebiedsontwikkeling en Zeeman Real Estate voor de zomer een omgevingsvergunning kunnen aanvragen.

Uitdagingen

Het ontwerp bestemmingsplan had meer tijd nodig dan gedacht. Voornamelijk de ontsluiting van de wijk was een grote uitdaging. Het eerste voorstel, een ontsluiting via de Bolzijl, werd door de provincie afgewezen. Nu is gekozen voor een ontsluiting over bedrijventerrein De Klink. Hoewel dit niet de eerste voorkeur had, is het een goede oplossing gezien de dringende woningnood.

Milieuaspecten

Het plangebied grenst aan landbouwgronden. Daarom is een overeenkomst gesloten tussen een grondeigenaar en de ontwikkelaars. Hierdoor zullen de toekomstige woningen op een veilige afstand van 50 meter van de landbouwgronden staan waar mogelijk bestrijdingsmiddelen worden gespoten.

Waterrijke wijk voor gezinnen

De nieuwe wijk bij de kern van Medemblik zal tegemoetkomen aan een grote woningbehoefte en doorstroming binnen de stad en de gemeente verbeteren. De wijk zal een waterrijk en groen karakter hebben en zal voornamelijk gezinnen, maar ook starters, huurders en 55-plussers aantrekken. Het woningbouwprogramma draagt bij aan de vernieuwing en verjonging van de woningvoorraad in Medemblik.

Vervolgprocedure

Het bestemmingsplan wordt behandeld tijdens de raadscommissie op 21 maart. Daarna wordt het ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Zodra het bestemmingsplan definitief is, kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen.